Kako da postavim novi tekst?

Najčešće postavljena pitanja

Ovde možete naći odgovore na najčešća pitanja o radu Foruma, Bloga i Galerije.

Unapred ažurirani tekstovi

Unapred ažurirani tekstovi su tekstovi koje želite da kreirate odmah, s tim da javno postanu vidljivi kasnije, u vreme koje ste nam naznačili. Da biste kreirali unapred ažuriran tekst, kreirajte tekst na uobičajen način, ali pre nego što ga pošaljete, pronađite opciju Objavljivanje u odeljku Ostale opcije (u donjem delu strane s tekstom). Ova opcija podrazumeva i opciju Objavi odmah.

Promenite Objavi odmah u Objavi i izaberite datum i vreme kada želite da tekst bude objavljen. Unapred ažurirani tekstovi mogu se pojaviti nekoliko minuta nakon vremena koje ste odredili, ali će uz njih stajati tačan datum i vreme koje ste naznačili.

Unapred ažurirane tekstove i nacrte tekstova pre objavljivanja možete videti jedino vi.

Nacrti tekstova

Nacrti tekstova omogućuju vam da kreirate skice tekstova koje ćete kasnije dovršiti i objaviti. Da biste kreirali nacrt teksta, kreirajte tekst na uobičajen način, ali pre nego što ga pošaljete, pronađite opciju Objavljivanje u odeljku Ostale opcije (u donjem delu strane s tekstom). Ova opcija podrazumeva i opciju Objavi odmah.

Promenite Objavi odmah u Nacrt i snimite izmenu. Ukoliko želite, uvek možete pritisnuti i dugme Snimi nacrt.

Unapred ažurirane tekstove i nacrte tekstova pre objavljivanja možete videti jedino vi.

Tekstovi zastarelog datuma

Možete objavljivati i tekstove sa zastarelim datumom. Ova opcija može vam biti od koristi ukoliko ste neke tekstove zaboravili da objavite a pri tom su hronološki određeni.

Da biste adatirali tekst, tj. objavili ga sa zastarelim datumom, kreirajte tekst na uobičajen način, ali pre nego što ga pošaljete, pronađite opciju Objavljivanje u odeljku Ostale opcije (u donjem delu strane s tekstom). Ova opcija podrazumeva i opciju Objavi odmah.

Promenite Objavi odmah u Objavi i izaberite datum i vreme pod kojim će se tekst pojaviti kao već objavljen. Ukoliko izaberete budući datum, kreiraćete Unapred ažuriran tekst.

Pretraga - Uputstvo

Čekirajte opciju s obzirom na željeni kriterijum pretrage unutar najčešćih pitanja.

Čekirajte jednu od opcija da biste definisali unos za pretragu koju želite. Ako štiklirate opciju „Poklapanje bilo koje reči“, dobićete veliki broj rezultata, ali i, moguće, najmanje relevantne rezultate; ako štiklirate opciju „Poklapanje kompletne fraze“, dobićete samo rezultate koji sadrže tačno naveden unos za pretragu.