Podešavanja teksta

Najčešće postavljena pitanja

Ovde možete naći odgovore na najčešća pitanja o radu Foruma, Bloga i Galerije.

Omogući ostavljanje komentara

Opcija Omogući ostavljanje komentara upravlja mogućnošću komentarisanja vaših tekstova na blogu. Kada je isključena, tekst možete komentarisati samo vi i moderatori bloga. Ukoliko vam je dopušteno da uređujete tekstove, možete uključiti ovu opciju i isključiti je nakon što objavite tekst da biste u međuvremenu kontrolisali ostavljanje komentara.

Možete postaviti i podrazumevana podešavanja u Kontrolnom panelu bloga.

Moderiši komentare pre objavljivanja

Opcija Moderiši komentare pre objavljivanja kontroliše vidljivost komentara. Kada je uključena, komentari korisnika, osim vas i moderatora, nisu vidljivi sve dok ih ne odobrite. Ukoliko vam je dopušteno da uređujete tekstove, možete uključiti ovu opciju i isključiti je nakon što objavite tekst da biste u međuvremenu kontrolisali ostavljanje komentara.

Možete postaviti i podrazumevana podešavanja u Kontrolnom panelu bloga.

Omogući vezu/obaveštenje

Opcija Omogući vezu/obaveštenje kontroliše vidljivost komentara. Kada je uključena, drugi blogovi mogu postaviti vezu ili obaveštenje ka vašem blogu. Veze i obaveštenja (trekbekovi i pingbekovi) uvek su standardno podešeni i neće biti vidljivi dok se ne odobre. Ukoliko vam je dopušteno da uređujete tekstove, ovu opciju možete uključiti i isključiti nakon objavljivanja teksta.

Možete postaviti i podrazumevana podešavanja u Kontrolnom panelu bloga.

Ova opcija neće postojati ukoliko administrator nije omogućio trekbekove i pingbekove .

Pošalji obaveštenje povezanim blogovima

Opcije Pošalji obaveštenje povezanim blogovima i Omogući vezu/obaveštenje omogućuju vam da pošaljete obaveštenje drugim blogovima o tome da ste objavili tekst. Uvek bi trebalo da u svom blogu postavite veze ka drugim blogovima. Kada postavite obaveštenje, drugi blog će vam zatražiti potvrdu i potvrditi vašu vezu ka njemu. Ukoliko vam je dopušteno da uređujete tekstove, možete slati obaveštenje nakon što objavite tekst.

Ova opcija neće postojati ukoliko administrator nije omogućio trekbekove i pingbekove.

Omogući uvid samo kontaktima i moderatorima bloga

Opcija Omogući uvid samo kontaktima i moderatorima bloga ograničiće uvid u tekst samo na članove vaše kontakt-liste i moderatore bloga. Vaš blog će biti otvoren za sve članove, ali s mogućnošću ograničenja uvida u tekstove.

Pretraga - Uputstvo

Čekirajte opciju s obzirom na željeni kriterijum pretrage unutar najčešćih pitanja.

Čekirajte jednu od opcija da biste definisali unos za pretragu koju želite. Ako štiklirate opciju „Poklapanje bilo koje reči“, dobićete veliki broj rezultata, ali i, moguće, najmanje relevantne rezultate; ako štiklirate opciju „Poklapanje kompletne fraze“, dobićete samo rezultate koji sadrže tačno naveden unos za pretragu.